Discord norge servers

Norge Discord Servers

The one stop spot for discord norge servers!

Find awesome norge discord servers for your interest

Discord Servers tagged with Norge

Showing 1 - 14 of 2 servers

NSFW

Folkehøgskolen background
Basic
Folkehøgskolen users-three 74 20

Folkehøgskolene ble etablert på grunnlag av en pedagogisk filosofi utviklet av den danske pedagogen og teologen Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Grundtvig mente at læring ikke først og fremst skulle bestå av pugging og terping av teorier som hadde lite med elevenes hverdag å gjøre. Læring skulle utvikles gjennom det levende ord i samtale mellom elev og lærer, og i forelesninger der elevenes hverdagsliv stod i fokus.

KryptoNord | Norsk Krypto background
Basic
KryptoNord | Norsk Krypto users-three 402 17

En norsk server om krypto tilhørende nettsiden https://kryptonord.com